(coș gol)

Nu aveți produse în coșul de cumpărături.

Termeni și condiții

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vanzărilor de bunuri și servicii de către NORAND S.R.L. (Editura Kreativ), prin intermediul magazinului virtual www.editurakreativ.ro, către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către Editura Kreativ.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică/persoană juridică/altă entitate juridică care emite o Comandă.

Vânzător – societatea NORAND S.R.L., cu sediul social în Livezeni, nr. 256 C, înregistrată la Registrul Comertului: J26/225/1999, CIF RO11604207.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate Cumpărătorului de către Vânzător.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate intelectuală (în cele ce urmează – DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, drepturi de autor și drepturi în natură de autor, drepturi de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare dintre cele de mai sus.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei Comenzi telefonice sau electronice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

a. Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;

b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);

c. Termeni și condiții.

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbala (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).

Prețurile produselor din Comandă sunt valabile 2 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii.

Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

 

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerență a structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achizitionat;

c. Comunicarea cu magazinul virtual se poate face prin interacțiunea cu acesta sau prin prin modalitățile menționate la secțiunea Contact. Vor fi excluse sau ignorate părerile sau adresările care conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

d. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, www.editurakreativ.ro își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul site-ului.

 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului, precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea NORAND S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

 

6. CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

Informațiile de orice natură furnizate Vânzătorului de către Cumpărător vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Acestea pot fi utilizate numai pentru executarea Contractului/Comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Mesajele Editurii Kreativ sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreati de aceasta. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a le utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.editurakreativ.ro. NORAND S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a Editurii Kreativ, Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Editurii Kreativ: furnizori de servicii de marketing și alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Editura Kreativ poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre etc.

 

7. TERMENE, PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunte Cumpărătorul care este termenul estimat de finalizare al livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale de către Vânzător a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întârzie plata mărfurilor din vina sa, depășind termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare al comenzii, acesta nedepășind 3 zile lucrătoare.

 

8. FACTURARE – PLĂȚI

Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.editurakreativ.ro includ T.V.A. conform legii în vigoare.

Prețul, modalitatea și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

 

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

a. Livrare

Vânzătorul se obligă să expedieze Cumpărătorului Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door sau în showroom-urile Editurii Kreativ, conform opțiunii Clientului. Livrarea se face în termen de 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii.

b. Transport – Ambalare

Dacă suma comenzii este mai mica de 150 de lei, contravaloarea transportului va fi achitată de Cumpărător (15 lei), iar dacă suma comenzii depășește 150 de lei, atunci contravaloarea transportului va fi achitată de Editura Kreativ.

În cazul în care Cumpărătorul nu agrează firma de curierat cu care colaborează Editura Kreativ, Vânzătorul nu își asumă riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile din momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Cumpărătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și a Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și a Serviciilor pe teritoriul României.

 

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile.

 

 

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea actului de livrare, ci doar ulterior semnării și achitării eventualei contravalori a acestora.

 

12. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicati în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NORAND S.R.L. (Editura Kreativ) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 30034.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Editura Kreativ are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele dumneavoastră personale.

Scopul colectării acestor date este: informarea utilizatorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.editurakreativ.ro; informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor; evaluarea produselor și serviciilor oferite; activități comerciale de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea formularului de creare de cont și/sau de Comandă cu datele dumneavoastră, declarați că acceptați necondiționat ca datele personale ale dumneavoastră să fie incluse în baza de date a Editurii Kreativ, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 30034. Totodată, vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Editura Kreativ, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea activităților cum ar fi (dar fara a se limita la acestea): activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Editura Kreativ atât afiliaților săi, precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții, ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Astfel, www.editurakreativ.ro poate notifica utilizatorii/clienții cu privire la ofertele curente prin newsletter-ul și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Editura Kreativ nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.editurakreativ.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, Editura Kreativ poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre sau asiguratori.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

14. FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca aceasta este datorată unui eveniment de forță majoră (un eveniment imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat).

 

15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Editura Kreativ și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.