(coș gol)

Nu aveți produse în coșul de cumpărături.

Politica de confidențialitate

NORAND S.R.L., denumită generic în cele ce urmează NORAND, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.editurakreativ.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor personale.

Accesarea/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părti.

NORAND își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.editurakreativ.ro, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabila. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați acceptat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile pentru care NORAND are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate), precum și website-ul www.editurakreativ.ro, vor fi numite generic, în mod individual sau colectiv Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

a. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitații sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate (cum ar fi colectare, înregistrare, organizare, stocare, adaptare/modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvăluire către terți prin transmitere, diseminare sau prin orice alt mod, alăturare, combinare, blocare, ștergere sau distrugere);

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, (inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora) care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip business contact – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele de tip business contact nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv în scopuri statistice, de informare și/sau de promovare.

NORAND poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.editurakreativ.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip business contact.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

Pentru a ne asigura că pagina web este relevantă nevoilor dumneavoastră;

Pentru a livra produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat și pentru a vă trimite newsletter;

Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră;

Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

 

NORAND colectează informații și le prelucrează în date statistice despre paginile pe care le accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. NORAND poate folosi cookies în cadrul Site-urilor, stocând temporar date cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

Pentru a îmbunătăți securitatea accesului;

Pentru a îmbunătăți folosirea Site-ului și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

Adresa dumneavoastră de e-mail este folosită pentru a vă trimite un răspuns, iar mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți să ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail și numele furnizat intră în categoria datelor de tip business contact, iar NORAND le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

NORAND poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale NORAND și ale site-urilor sale web; (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse ori servicii sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

NORAND nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul www.editurakreativ.ro în următoarele scopuri:

  • facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;

  • livrării acestora;

  • efectuării plății online.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv, conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul site-ului www.editurakreativ.ro vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea de către NORAND a datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat.

NORAND poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

  • realizării de analize/rapoarte;

  • realizării de informări;

  • publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de NORAND.

Serverele pe care sunt găzduite Site-urile sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci când/daca este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către NORAND este periodic analizată din punctul de vedere al securității.

Site-urile pot contine legături spre alte website-uri, în afara controlului NORAND, pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de NORAND.

NORAND nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. NORAND poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteti minor și accesati un Site, puteți achiziționa produse doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Dacă aveți întrebări legate de Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către NORAND care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Vă rugăm să accesați și secțiunea Termeni și condiții, care se aplică de asemenea accesării/vizitei dumneavoastră pe Site.

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul NORAND S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul de timp precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul NORAND S.R.L.

 

 

Contact:

 

S.C. NORAND S.R.L.

Str. Principala 256 C

Livezeni, Romania

Tel: 0265-250805

Fax: 0265-260559

Email: office@kreativkiado.ro

RC: J26/225/1999

C.U.I.: RO11604207

Ultima actualizare: 22 aprilie 2016